ΖΕΑ το αρχαίο δημητριακό

Ποια είναι όμως ή βασική τροφή; Οί ερευνηταί κατέληξαν, σύντομα, ότι βασική τροφή τών Ελλήνων είναι τό ψωμί. Τό ψωμί όμως τών Ελλήνων ήταν από Ζειά και όχι από σιτάρι». …

ΖΕΑ το αρχαίο δημητριακό Διάβασε περισσότερα